Kanname hoolt ja oleme toeks:

  • inimesele, kes on ajutiselt kaotanud töövõime;
  • eakale inimesele väärikal vananemisel;
  • voodihaigele ja tema lähedastele;
  • omastehooldajale ja teistele abivajajatele.

Nõustame ja aitame leida sobivat hooldust. Oma soovist ja vajadusest kirjutage meile info@alfahoolekanne.ee.

Isikuabi teenus
Abistame toimingutel, mis vajavad hooldatavaga füüsilist kontakti

Koduabi teenus
Abistamine igapäevaeluks vajalikel kodustel toimingutel

Tegevused
Isiku- ja koduabi teenustes sisalduvate tegevuste loetelu

Päringust teenuseni:  päring → vajaduste kaardistamine → hinnapakkumine → leping → koostöö algus

Alfa Hoolekanne on toeks isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt vajab kõrvalabi igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja väljaspool kodu asjaajamisel. Pakume koduteenust inimesele harjumuspärases ja turvalises koduses keskkonnas.