Koostage päringus kliendi kirjeldus ja märkige soovitud tegevused. Kliendi vajaduste täpsemaks kirjeldamiseks on abiks link tegevused ja seal olevad näidispaketid. Päringu põhjal lepime kokku teenused ja edasised tegevused.

Lisage soovitud tegevused

Päringust teenuseni:

päring

vajaduste
kaardistamine

hinnapakkumine

leping

koostöö algus