Teenused

Koduteenuse raames osutame isikuabi ja koduabi. Tegevused, mida pakume on toeks:

  • töövõime taastamiseks vajavale inimesele parima võimaliku toimetuleku saavutamisel, et jätkata pikaajalist ja kvaliteetset tööelu;
  • koos või üksinda elavatele eakatele iseseisvalt ja turvaliselt igapäevase eluga toimetulekul kodustes tingimustes säilitades või parandades elukvaliteeti;
  • voodihaigele ja tema lähedastele parima toimetuleku ja elukvaliteedi saavutamisel või säilitamisel;
  • pereliikme hooldajale hoolduskoormuse vähendamisel ja oma vajaduste teostamisel.
Alfa hoolekanne on koostanud isiku- ja koduabi tegevustest näidispaketid ning tegevuste loetelu, mida saab vastavalt abivajajale kohandada. Eesmärgi saavutamiseks koostatakse hooldusplaan, mis koosneb kokkulepitud tegevustest ja ajakavast. Ellu viidud plaani tõhusust hinnatakse vastavalt abivajaja olukorrale ja/või vajaduste muutumisel korrigeeritakse hooldusplaan poolte kokkuleppel. Hooldusplaani koostamisel kaasatakse abivajaja ja  vajadusel tema pereliikmed või lähedased. Et saaksime Teile koostada sobiva teenuse palume kirjutage oma soovist ja vajadustest info@alfahoolekanne.ee.

Isikuabi teenused

Isikuabi on inimese abistamine enesehooldusega seotud toimingute sooritamisel, mis nõuab hooldatavaga füüsilist kontakti.

Koduabi teenused

Koduabi seisneb inimese abistamises igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel või korraldamisel tema kodus ning asjaajamisel väljaspool kodu.

Tegevused

Kodustes tingimustes iseseisva ja turvalise toimetulekuga tegevuste valik.